Kontakt

Pro města:

Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Katedra českého jazyka
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita
Reální 5
70103 Ostrava
Tel.: 604159745
Email

Pro venkovské oblasti:

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Oddělení paměťových studií
Veveří 97
60200 Brno
Tel.: 737314312
Email

Napsat komentář