Úvod

Vítejte na stránkách projektu Místa paměti.

Náš projekt je založen na předpokladu, že místní a pomístní názvy v krajině jsou součástí kulturního dědictví naší země, protože v sobě uchovávají informace o charakteru míst, způsobech jejich využívání a také o životě našich předků. Zároveň se domníváme, že znalost významů názvů v místní krajině je nutným předpokladem k vytvoření pevných vazeb mezi lidmi a jejich prostředím, vazeb, které jsou nutné pro uchování demokratických společenství na lokální úrovni.

V následujících letech chceme podrobně zmapovat míru znalosti místních a pomístních názvů ve vybraných regionech (viz dále) a shromáždit historickou i současnou dokumentaci pojící se s názvy míst. Projekt se uskuteční v Ostravě, Havířově, horní části povodí Morávky (Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo, Krásná a Morávka) a horní části povodí Vsetínské Bečvy (Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice).

Na projektu spolupracujeme s obecními a městskými úřady výše uvedených obcí a měst a některými místními občanskými sdruženími, kronikáři a zájemci o místní historii.

Projekt je koncipován jako otevřený široké veřejnosti a velmi oceníme jakékoliv podněty, které by mohly k uskutečnění projektu pomoci. Obzvláště uvítáme příběhy a historické dokumenty, které se pojí s různými místy (dokumenty naskenujeme a vrátíme…).

Pokud pocházíte z některé ze zkoumaných obcí či měst a chtěli byste se na soupisu místních a pomístních jmen aktivně podílet, můžete si stáhnout dotazník spolu s návodem, vyplnit jej a zaslat nám emailem zpět.


počítadlo.abz.cz

Napsat komentář